Vad gör ledare när de leder?

Ledarskap består av mängder med detaljer som många inte känner till eller inte bryr sig om. Vårt arbete är att observera dem, kategorisera dem och göra ledare medvetna om dem. Vi forskar, skriver, föreläser, utbildar och handleder i ledarskapets beteenden, hos individen, i gruppen, i strukturen och kontexten.

Läs mer om vår forskning

Köp boken "Effektfull" av Simon Elvnäs

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden.

Boka föreläsning med Simon Elvnäs

Med lite drygt 300 föreläsningar och utbildningsdagar per år är Simon Elvnäs en väletablerad och högt renommerad föreläsare och keynote speaker både i och utanför Sverige.

Handledning för dig som ledare

All den forskning vi själva bidragit till att skapa och all annan forskning vi tagit del av går att omsätta i handledning. En riktad insats för en eller fler ledare i en verksamhet.

Utbildning för dig som ledare

Som enskild individ, grupp eller hel verksamhet så uppstår det ibland behov av inspiration eller mer handgriplig förflyttning från ett nuläge till ett annat.

Elvnäs Applied Behavior Research

vetenskapen om ledares faktiska beteenden och dess effekter

Verksamheten består av Forskning, Tillämpning och Publikation och är knuten till avdelningen för Ergonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm

Vårt syfte är att utveckla vetenskapliga och praktiskt tillämpbara analys- och handledningsmetoder för att förstå och mer medvetet utveckla ledning och styrning i verksamheter utifrån människans förutsättningar och behov. Tillämpad forskning innebär att forskningen är praktiskt användbar och genomförs ute i den praktiska verkligheten med riktiga ledare. Vi skapar förändring där förändring ska ske.

Verksamheten är uppdragsfinansierad och sker i samarbete med såväl offentlig-, privat- och ideell sektor och vi ingår samarbeten utifrån gemensamma frågeställningar. Där det finns frågor kring ledarskapets utföranden och effekter vill vi bidra med svar. Vad gör våra ledare? Vad de borde göra mer eller mindre av? Hur får man ledare att vilja ändra sig i rätt riktning, hållbart och över tid?

”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet mellan människa, teknik och organisation. Vid avdelningen för Ergonomi på KTH bedrivs forskning med fokus på industriella och vårdrelaterade arbetssystem. Forskningen tar sin utgångspunkt både från ett organisations- och ett individperspektiv med målet att skapa goda fysiska och psykosociala arbetsvillkor och samtidigt bidra till verksamhetens effektivitet.”

Effektfull

“Som ledare styr du över vad som händer under 35 procent av din arbetstid. 65 procent av tiden är det händelserna som styr dig. Vi har räknat. På engelska finns begreppen effective och efficient. I Sverige använder vi bara ordet effektiv. I den här boken introducerar jag begreppet effektfull. Effektiv handlar om att få saker gjorda. Effektfull handlar om att göra saker på rätt sätt. När effektivitet dominerar över effektfullhet blir det många snabba möten och ledaren dränks av följdfrågor och missförstånd. Målet med den här boken är att bryta ned och illustrera vad som gör en ledare effektfull. Ledarskap är påverkan, men långt ifrån alla ledare påverkar som de önskar eller borde.”

Köp boken "Effektfull"

Boka Föreläsning med Simon

Simon Elvnäs har för sina föreläsningar hos Chefsnätverket Close tilldelats utmärkelsen: ”Utmärkt föreläsare – Guld”. Endast föreläsare med betyg på 4,8 eller mer får utmärkelsen så detta är ett bevis på att Simon varit mycket uppskattad och fått höga betyg av Close medlemmar.

Vi föreläser gärna om det vi vet och kan. Vi visar gärna våra metoder och resultat eftersom det yttersta målet för vår verksamhet är att få bidra till att utveckla ledare i deras arbete. Vi vill att vår forskning blir till nytta, vi vill bidra till verksamheter och deras ledare och vi blir glada när vi kan göra skillnad på riktigt.

Elvnäs Applied Behavior Research i media