Vad gör arbetsledare när de leder?

Här presenteras vår verksamhetsnära forskning kring ledarskap och utförande i praktiken. I samverkan med andra forskare och arbetslivet samlar och utvecklar vi kunskap inom området.
Vi drivs av ett engagemang i att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Vi studerar vad arbetsledare gör i praktiken och vad av det de gör som är arbetsledande.

Du kanske likt oss många gånger förundrats över vad det är som driver människor och deras beteenden? Du kanske också vill hitta källan till motivation, engagemang och delaktighet så att arbetet kan utvecklas hållbart tillsammans med medarbetarna?

 

Vi skriver om vår forskning

Vi söker ständigt nya underlag för intressanta studier som kartlägger framgångsfaktorer och bidrar till ny kunskap och vetenskap. Vi tillhandahåller en interaktiv forskningsprocess och vetenskapliga metoder och ni kanske har en process eller ett problem som ska hanteras. Tillsammans med er skapar vi en helhet där praktiker möter forskare med lärande över gränserna och effekten sker direkt i er verksamhet i det dagliga arbetet.

Läs mer om forskningsprojektet på KTHs hemsida

 

BeteendeMetoder