Forskning

Forskning för oss innebär ett ansvar för vetenskaplighet i det vi gör både gentemot etiska och moraliska aspekter i det vi gör samt att teoretisk grund, datainsamling, analys och resultat görs med vetenskapliga metoder. Vår forskning bedrivs inom ramen för ett pågående avhandlingsarbete om ledares faktiska beteende i den interaktion som sker mellan ledare och övriga medarbetare på arbetsplatsen.

Elvnäs Applied Behavior Research - Forskning - Simon Elvnäs
Vi synliggör, förenklar och förklarar.

Studier gjorda i forskningsgruppen har handlat om ledares skattning av sina egna och andras beteenden, att filma sig själv som ledare, utveckla verktyg för att observera och analysera ledarskap, kartlägga variationer i utförandet av ledarskap, jämföra branscher, kön, erfarenhet och ålder samt bygga teorier kring ledares beteenden och detaljerna i utförandet av ledarskap.

Forskningen är uppdragsfinansierad vilket innebär att vi får ersättning för att tillämpa vår kunskap och att ersättningen sen finansierar de studier vi genomför. Det är ett tätt och nära samarbete mellan akademi och praktik och att forskningen provats ut och kan tillämpas direkt med resultat i praktiken.

Vårt arbete har hög omsättningsgrad och stor praktisk validitet. Deltagande ledare och verksamheter upplever stor igenkänning och trovärdighet i de resultat vi kunnat påvisa och omsätta och stor del i detta är att forskningen tillämpas av praktiker i deras direkta närhet och vardag.

Vi lindar aldrig in saker, problematiserar eller teoretiserar. Vi synliggör, förenklar och förklarar.

Boka Föreläsning

Med lite drygt 300 föreläsningar och utbildningsdagar per år är Simon Elvnäs en väletablerad och högt renommerad föreläsare och keynote speaker både i och utanför Sverige.

Boka föreläsning

Köp boken Effektfull

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Köp boken "Effektfull"

Elvnäs Applied Behavior Research i media