Metodutveckling

Föreställ dig att du under tio år får följa drygt 500 ledare i deras vardag i 30 olika branscher, heldagar, veckor och under ett år. Föreställ dig att du får dela deras verklighet och frågor. Tänk dig sen att du får vara med att prova ut lösningar och får se vad som fungerar. Lägg sen till att du får läsa vetenskapliga artiklar och litteratur kring de olika skeenden du sett som kan belysa, förklara och beskriva vad som sker och varför. Föreställ dig att litteraturen är från olika vetenskaper med en blandning av psykologi, management, organisation, produktivitet och kvalitet och tänk dig sen vilken möjlighet du har att bygga ny kunskap och metoder.

Vi utvecklar våra metoder mellan vetenskaper och får därför andra mer sammanhängande effekter i vårt arbete.

Vi har år 2020 i samband med lanseringen av denna hemsida och skrivandet av Simons andra bok skapat en sammanhållen modell för implementering i 13 steg. Efter läsandet av upp emot 1000 vetenskapliga artiklar och knappt 100 böcker med vetenskaplig grund kunnat se mönster i hur utveckling sker. Vi ser steg och särskilda färdigheter som med fördel görs i en viss ordning och på särskilda sätt för att utfallet ska bli mer eller mindre lyckat. Vi ser misslyckandet som uppstår mellan de som tänker och de som gör. Vi ser orden som inte återspeglar handlingarna och vi ser den frustration som dagligen uppstår när en ledare försöker sitt yttersta och ändå inte lyckas påverka de resultat som verksamheten mäter. Allt sker i ett system med situationer och människor. Alla människor är varandras system och i oss alla bär vi oss själva som vårt eget inre system.

Tillgängliga metoder är ofta utvecklade inom en vetenskap, vi utvecklar våra metoder mellan vetenskaper och får därför andra mer sammanhängande effekter i vårt arbete. Vi arbetar i 13 steg och har mer än 20 tvärvetenskapliga arbetsverktyg som praktiskt och konkret går att förklara och utföra för ledare i deras arbete. Alla ändrade ageranden har effekter men vill du nå önskade effekter gäller det också att du vet vad du ska ändra i ditt agerande och hur.  

Boka Föreläsning

Med lite drygt 300 föreläsningar och utbildningsdagar per år är Simon Elvnäs en väletablerad och högt renommerad föreläsare och keynote speaker både i och utanför Sverige.

Boka föreläsning

Köp boken Effektfull

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Köp boken "Effektfull"

Elvnäs Applied Behavior Research i media