Produktutveckling

Vår forskning och vårt teoribyggande har sammanfattats i steg och metoder. Utifrån teori skapar vi praktik och utifrån vår praktiska erfarenhet kan vi sen bygga ny teori. Vår sammanställda teori har vi delat in i principer, principer för mänskligt agerande i arbetsplatsens kontext.

Efter 10 års arbete har vi utvecklat fem olika webplattformar för att bedriva forskningen, handleda ledare och låta andra externa personer få handleda ledare.

Efter 10 års arbete har vi utvecklat fem olika webplattformar för att bedriva forskningen, handleda ledare och låta andra externa personer få handleda ledare. Vi har utvecklat tidsstudieverktyg och digitala utbildningar, vi har byggt ledarskapsprogram, handledningsprogram och certifieringar. Vi har byggt enkätsystem, rekryteringsverktyg och bedömningssystem och vi har byggt skattningsövningar och utbildningsmaterial. Allt öser vi ur samma djupa sjö med kunskapen kring ledares beteenden.

Produkterna idag är starkt profilerade och utprovade för att kunna användas av ledare i verksamheter. Vi har hittills utvecklat en mängd produkter så som Veckostruktur, Behovsagenda, SILO, Handledarportalen, Ledarportalen, Implementering i 13 steg, Chefsprogrammet, MOCA, Ledardagarna, Effektfullt ledarskap, Handledarprogrammet och Ledarlabbet. Allt springer från den kunskap som vi lyckats utveckla i samarbete med de ledare vi haft nöjet att få träffa och utbytt erfarenheter med.

Våra produkter har vetenskaplig grund uteslutande från vår egen forskning, de är tvärvetenskapliga med systemteoretisk bas och är alltid lätta att omsätta och tillämpa i en egen praktisk verklighet.

Boka Föreläsning

Med lite drygt 300 föreläsningar och utbildningsdagar per år är Simon Elvnäs en väletablerad och högt renommerad föreläsare och keynote speaker både i och utanför Sverige.

Boka föreläsning

Köp boken Effektfull

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Köp boken "Effektfull"

Elvnäs Applied Behavior Research i media