Studier

I avhandlingsarbetet finns ett antal delstudier planerade och genomförda.

Alla studier syftar till att i detalj beskriva vad ledare gör och vilka effekter det har

Den första tittade på ledares självinsikt och medvetenhet. Den andra studien tittade på utförandet av ledarskap över tid, variationer och likheter. Den tredje studien handlade om att låta ett stort antal chefer få titta på ledarskap på film och registrera vad de såg, vad de gillar och vad de tycker att ledarskap är. Den fjärde studien handlar om vår metod och säkerheten i att kunna observera och koda ledares beteenden. Den femte tittar på skillnader och likheter mellan olika branscher, kön, ålder och erfarenhet.

Alla studier syftar till att i detalj beskriva vad ledare gör och vilka effekter det har men också vilken förståelse som finns och vilka bilder vi bär av ledarskap. Vi vill konkretisera och förenkla ledarskap så att vi bättre i detalj kan beskriva, handleda och stödja ledare till större effekt av sitt ledarskap av den tid de lägger ned.

Boka Föreläsning

Med lite drygt 300 föreläsningar och utbildningsdagar per år är Simon Elvnäs en väletablerad och högt renommerad föreläsare och keynote speaker både i och utanför Sverige.

Boka föreläsning

Köp boken Effektfull

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Köp boken "Effektfull"

Elvnäs Applied Behavior Research i media