Om oss

Beteendemetoder är en kunskapsportal där vi samlar forskning och vetenskap kring arbete med beteendeförändringar i verksamheter och organisationer. Vi samarbetar med andra ledande forskare och institutioner för hållbart ledarskap, evidensbaserade metoder för implementering och hållbara beteendeförändringar i utvecklings- och förändringsprocesser.

 

Vår verksamhet är kunskapsdriven och inte vinstdrivande. Genom en interaktiv forskningsmetodik utvecklar vi projekt tillsammans med parter inom såväl kommun, landsting, stat och privat näringsliv. Ingången är att vi med vetenskaplig utgångspunkt i teori, verktyg och metoder kan bidra till att utveckla ny kunskap och skapa hållbar utveckling och förändring direkt i de deltagande verksamheterna.

 

Grunden i vår verksamhet utgörs av ett pågående avhandlingsarbete inom tillämpad forskning sedan 2010 på Skolan för Teknik & Hälsa på KTH. Ämnet är Tillämpad Beteendeanalys i Arbetsledning och är unik i sitt slag i Europa.

 

Tre vetenskapliga handledare är kopplade till projektet, fyra assistenter, fem kompletterande aktörer samt en extern leverantör för webblösningar. Arbetet bedrivs i projektform med vetenskapliga studier, artiklar och avhandlingsarbete som målsättning.

 

Finansiella medel anslås på årsbasis från deltagande verksamheter och från etablerade vetenskapliga fondmedel om möjligt.

 

Forskningsgruppen:
Simon Elvnäs Industridoktorand. Mag. Ergonomi/MTO. Leg. arbetsterapeut
Özlem Elvnäs Forskningsassistent
BeteendeMetoder