Om oss

Elvnäs Applied Behavior Research är forskningsinstitutet som har fokus på vad ledare gör när de leder. Forskningsgruppen samlar forskning och vetenskap kring arbete med människans förutsättningar och beteenden i verksamheter och organisationer. Vi samarbetar nära med andra ledande forskare och institutioner för hållbart ledarskap, evidensbaserade metoder för implementering och hållbara beteendeförändringar i utvecklings- och förändringsprocesser.

Elvnäs Applied Behavior Research är forskningsinstitutet som har fokus på vad ledare gör när de leder.

Vår verksamhet är kunskapsdriven. Genom interaktiv forskningsmetodik utvecklar vi projekt tillsammans med parter inom såväl kommun, region, stat och privat näringsliv. Ingången är att vi med vetenskaplig utgångspunkt i teori, verktyg och metoder kan bidra till att utveckla ny kunskap och skapa hållbar utveckling och förändring direkt i de deltagande verksamheterna.

Grunden i vår verksamhet utgörs av Simon Elvnäs avhandlingsarbete inom tillämpad forskning sedan 2010 vid avdelningen för Ergonomi på KTH. Ämnet är Tillämpad Beteendeanalys i Arbetsledning och är unik i sitt slag i Europa.

Tre vetenskapliga handledare är kopplade till projektet, fyra assistenter, fem kompletterande aktörer samt en extern leverantör för webblösningar. Arbetet bedrivs i projektform med vetenskapliga studier, artiklar och avhandlingsarbete som målsättning.

Finansiella medel anslås på årsbasis från deltagande verksamheter och från etablerade vetenskapliga fondmedel om möjligt.

Forskningsansvariga:
Simon ElvnäsIndustridoktorand, Magister Industriell Arbetsvetenskap, Människa, Teknik & Organisation, Legitimerad Arbetsterapeut
Mikael ForsmanProf. Ergonomi KTH
Ned CarterDoc. Experimentell psykologi. Arbetsmiljömedicin
Judith KomakiProfessor Emeritus Industriell Organisationspsykologi (NewYork)

Kontakta oss

Allmänna frågor kring verksamheten info@elvnas.com
Föreläsning eller bok speakers@volante.se
Forskning, utbildning, handledning elvnas@kth.se

Boka Föreläsning

Med lite drygt 300 föreläsningar och utbildningsdagar per år är Simon Elvnäs en väletablerad och högt renommerad föreläsare och keynote speaker både i och utanför Sverige.

Boka föreläsning

Köp boken Effektfull

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Köp boken "Effektfull"

Elvnäs Applied Behavior Research i media