Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy för Simon Elvnäs AB

Vi på Simon Elvnäs AB värnar om din personliga integritet vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Denna dataskyddspolicy går igenom hur Simon Elvnäs AB samlar in och använder personuppgifter. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@elvnas.com.

När du kontaktar oss för att få veta mer om eller beställa tjänster av oss accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Simon Elvnäs AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, kontakt per telefon eller mail och vid föreläsningar. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. föreläsning, kundmöten).

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan om en tjänst som vi säljer, eller när du kontaktar oss per mail, brev eller telefon.
Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer, etc.

Du kan även komma att ge oss information om dig själv när du väljer att delta i vår pågående forskning och/eller om du använder någon av våra utbildningstjänster. Denna information vara:

  • Film på dig själv när du arbetsleder – beteendekartläggning
  • Information om vad du gör och var – tidsstudie

Information vi samlar in om dig:
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

  • Person- och kontaktinformation såsom namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc.

Vad gör vi med din information?

Simon Elvnäs AB behandlar personuppgifter för följande ändamål och med följande lagliga grunder:

Ändamål med behandlingenLaglig grund för behandlingen
Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifterFullgörande av avtal och följa lag
Att administrera din betalning och kundförhållandet, exempelvis för att uppfylla våraeventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information,erbjudanden och tjänster som du begär från ossFullgörande av avtal och andra berättigade intressen   
Att skicka information till dig i elektroniskt format (inte marknadsföring) Fullgörande av avtal, följa lagoch andra berättigade intressen
För intern felsökning, data-analys, tester, forskning och statistiska ändamålAndra berättigade intressen
Att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhetFullgörande av avtal
Att förhindra missbruk av Simon Elvnäs AB:s tjänster, som en del i våraansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkraFullgörande av avtal, följa lagoch andra berättigade intressen
För att bedriva forskning på vad ledare gör samt när och hur ledare gördet de görFullgörande av avtal och berättigat intresse
Att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och utföra riskhanteringFölja lag och andra berättigade intressen
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla nyaprodukter och funktioner och utforska nya affärsmöjligheter.Andra berättigade intressen
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvättoch bokföringslagar och kapitaltäckningskravFölja lag

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Vi vidtar alla rimliga kontraktuella, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå när de överförs till eller delas med utvalda tredje parter enligt nedan.

Leverantörer och underleverantörer
Simon Elvnäs AB kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer och/eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i denna Dataskyddspolicy. Innan vi involverar leverantörer eller underleverantörer, ser vi till att de uppfyller våra höga dataskydds-standarder.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket uppgifterna samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data
Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter Simon Elvnäs AB har om dig och verifiera de uppgifterna.

Rätt till rättelse
Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”)
Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Kontakt

Simon Elvnäs AB, Organisationsnummer 556868-0028
Ryttargatan 6, 169 51 Solna
Kontakta oss på info@elvnas.com om du har frågor rörande vår
personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Boka Föreläsning

Med lite drygt 300 föreläsningar och utbildningsdagar per år är Simon Elvnäs en väletablerad och högt renommerad föreläsare och keynote speaker både i och utanför Sverige.

Boka föreläsning

Köp boken Effektfull

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Köp boken "Effektfull"

Elvnäs Applied Behavior Research i media