Publikation

Att sprida forskningen och vår tillämpning av den är en viktig del av vårt arbete. Via vårt förlag publicerar vi populärvetenskaplig litteratur genom praktisk ledarskapsteori, arbetsböcker och handböcker. Via etablerade vetenskapliga tidskrifter och journaler publicerar vi mer akademiska artiklar kring våra egna studier allt eftersom de färdigställs.

Litteratur, föreläsningar, media och uppsatsarbeten är alla viktiga kanaler för oss att nå ut med vårt arbete.

Vi medverkar på nationella och internationella konferenser samt vid forskningsevenemang antingen via universitet och högskolor eller till dem knutna privata forskningsinstitut. Litteratur, föreläsningar, media och uppsatsarbeten är alla viktiga kanaler för oss att nå ut med vårt arbete. Olika målgrupper söker kunskap via olika forum och vi strävar efter att nå ut till alla som söker kunskap kring tillämpningen av beteendeanalys och implementeringskunskap i ledarskap och organisation.

Boka Föreläsning

Med lite drygt 300 föreläsningar och utbildningsdagar per år är Simon Elvnäs en väletablerad och högt renommerad föreläsare och keynote speaker både i och utanför Sverige.

Boka föreläsning

Köp boken Effektfull

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Köp boken "Effektfull"

Elvnäs Applied Behavior Research i media