Media

Om du inte ännu har sökt på oss och sett vad som skrivits så tänkte vi hjälp dig att lätt navigera till de mest tongivande eller välskrivna bidragen här. Dagspress, branschtidning, TV, videokanaler, konferensbidrag, vetenskaplig skrift och marknadsföringsmaterial. Observera att länkar ibland kan dirigera dig bort från vår hemsida.

Elvnäs Applied Behavior Research - Media - Simon Elvnäs
Elvnäs Applied Behavior Research i media

Artiklar

Kriminalvården
Sveriges Radio P4
Du & Co
SVD Näringsliv
Chef.
I branschtidningen STENKOLL
Chefstidningen – HR och Ledarskapsmagasin för akademiker
Dagens Nyheter
Socialmedicinsk Tidskrift
Mediamentorerna.se
Socialmedicinsk tidsskrift

TV/Video

SVT – Mediedagarna
Intervju med Simon Elvnäs

Boka Föreläsning

Med lite drygt 300 föreläsningar och utbildningsdagar per år är Simon Elvnäs en väletablerad och högt renommerad föreläsare och keynote speaker både i och utanför Sverige.

Boka föreläsning

Köp boken Effektfull

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Köp boken "Effektfull"

Elvnäs Applied Behavior Research i media