Tillämpning

Forskningsfältet inom ämnet Ledarskap är både stort och brett i världen. En övervägande majoritet av den forskning som bedrivs är baserad på teoretisk utveckling av begrepp, beskrivningar och modeller. En långt mindre del handlar om praktiknära forskning med utveckling av praktiska arbetssätt där teorier testas och omsätts i beteenden och handling med riktiga ledare och medarbetare.

Ledare vill veta hur de ska göra, de vill få handledning i att lära sig hur man gör det på rätt sätt.

Vår övertygelse är att endast det som är utprovat i praktiken kan ge stöd för vad som bevisligen fungerar. Efter att ha följt mer än 500 ledare i deras vardag och utbildat flera tusen sedan starten 2010 så vet vi att praktisk nytta, tydlighet och handgriplighet alltid ligger högst upp i utvärderingarna av våra arbetssätt och metoder. Om vi bättre kan förstå vår vardag kan vi också lättare arbeta med att utveckla den. Ledare vill veta hur de ska göra, de vill få handledning i att lära sig hur man gör det på rätt sätt och de vill alltid se praktisk nytta av det de gör.

Boka Föreläsning

Med lite drygt 300 föreläsningar och utbildningsdagar per år är Simon Elvnäs en väletablerad och högt renommerad föreläsare och keynote speaker både i och utanför Sverige.

Boka föreläsning

Köp boken Effektfull

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Köp boken "Effektfull"

Elvnäs Applied Behavior Research i media