Handledning

All den forskning vi själva bidragit till att skapa och all annan forskning vi tagit del av går att omsätta i handledning. En riktad insats för en eller fler ledare i en verksamhet.

Elvnäs Applied Behavior Research - Handledning - Simon Elvnäs
Handledning med stöd i forskning och beprövad erfarenhet är en handledning med tydligt mål, tydliga steg och väl underbyggda metoder.

Vi baserar vår handledning på våra erfarenheter och praktiska fall utifrån vår stora databas där vi kan dra nytta av andras erfarenheter och kunskap. Tänk om alla ledare kunde dela sina erfarenheter och hjälpas åt att bli bättre, om alla försök kunde delas och om all klokskap kunde förmedlas till varandra?

Handledning med stöd i forskning och beprövad erfarenhet är en handledning med tydligt mål, tydliga steg och väl underbyggda metoder. Sedan starten 2010 har fler än 500 ledare genomgått vår handledning i allt från mindre program under några tillfällen upp till mer omfattande utvecklingsprogram på 1,5 år.

Vår handledning bygger på att hålla konversationer med ledande personer för att göra hållbara transformationer av hela organisationer. Du, ditt agerande och dina resultat för dig själv och andra.

Boka Föreläsning

Med lite drygt 300 föreläsningar och utbildningsdagar per år är Simon Elvnäs en väletablerad och högt renommerad föreläsare och keynote speaker både i och utanför Sverige.

Boka föreläsning

Köp boken Effektfull

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Köp boken "Effektfull"

Elvnäs Applied Behavior Research i media