Utbildning

Som enskild individ, grupp eller hel verksamhet så uppstår det ibland behov av inspiration eller mer handgriplig förflyttning från ett nuläge till ett annat. Även om transformationen av människan både är begriplig och förståelig så kräver själva arbetet i insatsen en korrekt analys och en anpassad insats som måste korrigeras blixtsnabbt med fingertoppskänsla och inkänning.

Några av våra utbildningar har pågått i över fem år om omfattat mer är 1500 ledare i en och samma verksamhet.

Vi är humanister, sprungna ur arbete och utbildning med människor. Vi kan både aktivitetsanalys, uppgiftsanalys och beteendeanalys på våra fem fingrar och har mångårig teoretisk och praktisk erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbeten i de verksamheter vi varit i.

När verksamheten ska utökas eller skäras ned, när nya ska rekryteras in eller när befintliga ska ta steg framåt. Utbildning är ofta en avgörande faktor som måste koordineras med de övriga insatserna i kartläggning, analys, handledning och kompetensutveckling i flera nivåer och med många personer samtidigt.

Några av våra utbildningar har pågått i över fem år om omfattat mer är 1500 ledare i en och samma verksamhet. Några är verksamhetsöverskridande och nödvändiga för överlevnad. Några är obligatoriska för kunskapskrav och kompetensutveckling och några var helt avgörande för att klara en kraftig tillväxt.  

Vi har rollen som akademiker, genomförare, kvalitetsansvarig och systemarkitekter för de mjuka värdena. Vi både bygger, genomför och garanterar det ni behöver.

Boka Föreläsning

Med lite drygt 300 föreläsningar och utbildningsdagar per år är Simon Elvnäs en väletablerad och högt renommerad föreläsare och keynote speaker både i och utanför Sverige.

Boka föreläsning

Köp boken Effektfull

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Köp boken "Effektfull"

Elvnäs Applied Behavior Research i media